Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies 

PPHU MICIA ŁYSKAWA EMILIA przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających www.hurtowniamicia.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Mechanizm Cookies na stronie internetowej

Nasz serwis korzysta z usług analizy i statystyk Google Analytics i wykorzystuje pliki Cookie, umożliwiające analizę trendów dotyczących korzystania z naszej strony www. Zgodnie z naszym zapotrzebowaniem Google używa danych z plików Cookies do generowania raportów nt. aktywności w naszym serwisie. Adres IP wysyłany z przeglądarki użytkownika, związany z realizacją usługi Google Analytics, nie jest wykorzystywany i łączony z innymi danymi. Korzystamy z danych otrzymanych przez Google Analytics w celu:

 • analizy użytkowania strony,
 • dostosowania zawartości serwisu do zainteresowań i preferencji użytkowników,
 • wspierania działań bezpieczeństwa.

Wykorzystanie usługi Google Analytics jest zgodne z obowiązującymi warunkami Google:
www.google.com/analytics/terms
www.google.com/intl/pl/policies/privacy
www.policies.google.com/technologies

 

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego serwisu.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Ostatnia zmiana: 2019-04-08